Slide
Anketimize katılmak için tıklayın veya tarayın.
"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."
Mustafa Kemal ATATÜRK

E-İHALE MAİL DUYURU

E-İHALE MAİL DUYURU

Değerli istekli adayları,

18.05.2022 tarih ve 31839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile elektronik ihale ile ilgili bazı ek maddelere yer verilmiştir.

Yapılan eklemeler kapsamında;

a- 1 Ağustos 2022 tarihinden sonra, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin e-ihale yöntemi ile yapılması zorunludur. (Şirketimiz açısından mal ve hizmet alımlarında geçerli olan limit 3.336.704,50 TL’dir.)

b- 3 Ekim 2022 tarihinden sonra tüm açık ihaleler ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin e-ihale yöntemi ile yapılması zorunlu olacaktır.

Bu nedenle, belirtilen düzenleme ile ilgili olarak, Şirketimiz’in gerçekleştireceği bazı ihalelerin bahse konu tarihler sonrasında e-ihale yöntemi ile yapılacağını, siz değerli istekli adaylarının da konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstererek EKAP’a kayıt olmak suretiyle e-ihale yöntemine uyum sağlayarak ihalelerimize katılım sağlaması gerektiğini bildirmek isteriz.

[email protected] mail adresine soru ve görüşleriniz için iletişime geçebilirsiniz.