Slide
Anketimize katılmak için tıklayın veya tarayın.
"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."
Mustafa Kemal ATATÜRK

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

28.07.2020

KAMUOYUNA DUYURU

            Sabah Gazetesi’nin Ankara Eki’nde 22.07.2020 tarihinde Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan’ın beyanatlarını içeren asılsız haber ve Sabah Gazetesi’nin internet sitesinde; “https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2020/07/22/buyuksehir-kaleciki-gormezden-geliyor” başlığıyla yer alan haber ile Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. hakkında; “Mansur Başkan Kalecik Un Fabrikası’ndan un alacağını söylemişti. Biz Halk Ekmek’in talebi doğrultusunda para harcadık. Ama sözler tutulmadı. Buğday alımı ile ilgili 3 bin 500 tonluk bir anlaşma yapmıştık. Ancak gelinen süreçte bunun çok az bir miktarı karşılanabildi.” şeklinde gerçek dışı ibarelere yer verilmiştir.

            Gerçeği yansıtmayan söz konusu ifadelere ilişkin kamuoyuna doğru bilgilendirilmenin yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1) Öncelikle Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi bir Şirket olarak, Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesine göre “İstisna” kapsamında Kalecik Belediyesi’ne bağlı Kalecik Gıda Tüketim Maddeleri Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 10.01.2020 tarihinde “Ekmeklik Buğday Unu Alım Sözleşmesi” ve 29.01.2020 tarihinde “Özel Amaçlı Buğday Unu Alım Sözleşmesi” imzalayarak un alımında bulunmayı; Kalecik Gıda Tüketim Maddeleri Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. ise, un vermeyi taahhüt etmiştir.

2) Kalecik Gıda Tüketim Maddeleri Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Sözleşmeler kapsamında un hazırlayıp teslim edebilmesi için temel gıda maddesi olan buğday, Şirketimiz Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. tarafından temin edilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi’nden alınan toplamda 919.640 kg buğday Şirketimiz tarafından Kalecik Gıda Tüketim Maddeleri Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti’ye teslim edilmiştir. Yani, Şirketimiz un alımı için gereken tüm şartları sağlamıştır.

3) Öte yandan, 29.01.2020 tarihinde imzalanan “Özel Amaçlı Buğday Unu Alım Sözleşmesi”nde teslim edilmesi taahhüt edilen 1.000 çuval un, Kalecik Gıda Tüketim Maddeleri Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Şirketimize temin edilmiştir.  

4) Ekmeklik Buğday Unu Alım Sözleşmesi’nde ise taahhüt edilen 55.000 çuval undan 157.000 kg un teslim edilmiş, 271.000 kg un içinse bu miktar karşılığında nakdi bir ödeme Kalecik Gıda Tüketim Maddeleri Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Şirketimize yapılmıştır, Sözleşme’den kalan kısım da alınmaya devam etmektedir.

5) Tüm bunlara rağmen; “Biz Halk Ekmek’in talebi doğrultusunda paralar harcadık. Ancak sözler tutulmadı…Ancak gelinen süreçte bunun çok az bir miktarı karşılanabildi.” ifadeleri kullanılmak suretiyle Şirketimizin Kalecik Gıda Tüketim Maddeleri Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’den taahhüt ettiği miktar kadar un alımı yapmayarak sözleşmelere aykırı hareket ettiği, bu sebeple söz konusu Şirketi zor duruma soktuğu gibi bir algı oluşturulmuştur.  

Oysaki, yukarıda da detaylı bir şekilde izah edildiği üzere, Şirketimiz ile Kalecik Gıda Tüketim Maddeleri Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan anlaşmalara istinaden Şirketimiz tarafından un alımı yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir.

Şirketimiz tarafından yürütülen mal/hizmet satın alma süreçlerinde tüm iş ve işlemler büyük bir hassasiyetle ve sözleşmelere bağlılıkla yürütülmektedir. Bu sebeple, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan’ın beyanlarını ve söz konusu haberde yer alan asılsız ifadeleri yukarıda açıklanan sebeplerle reddediyoruz.

.

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.